Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL www.protestarnoesterrorisme.cat (el “web“) és Òmnium Cultural (“Òmnium“), les dades d’identificació de la qual són les següents:

C. Diputació, 276, principal. 08009 Barcelona
G-08310070
Telèfon: +34 93 319 80 50
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 988

Accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris.

L’accés al web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el web.

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, Òmnium es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Òmnium fa els seus millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, Òmnium no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Donacions

En el cas que l’usuari desitgi fer una donació a Òmnium a través del web, haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció https://donatius.omnium.cat/donacions/

El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària.

En el supòsit que Òmnium detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari perquè pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Un cop realitzada la donació, l’usuari rebrà la confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s’efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l’entitat financera de l’usuari.

Botiga on-line

Si un usuari desitja comprar els productes oferts per Òmnium a través del web, haurà de registrar-se a l’apartat Nou Client; processos de compra posteriors, si l’usuari ja s’ha registrat, només serà necessari que faciliti la direcció de correu electrònic i la contrasenya a l’apartat Ja esteu registrats?.

Per les comandes fetes des de les Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i l’Alguer, s’ha de trucar al telèfon (+34) 93 319 80 50 o enviar un correu electrònic a [email protected].

La resta de termes i condicions aplicables a la compra dels productes poden consultar-se a les Condicions Generals de Contractació.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

Òmnium no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Òmnium no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Òmnium pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el web

Qui tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web Enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al web d’Òmnium, haurà de sol·licitar-ho a Òmnium i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb Òmnium.

L’enllaç no implica que Òmnium avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Òmnium procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat d’Òmnium amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, Òmnium no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts“], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’Òmnium o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat d’Òmnium o dels seus llicenciants.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius d’Òmnium.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Òmnium, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de Privacitat del web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament:

 • ÒMNIUM CULTURAL (“Òmnium”)
 • C.I.F nº: G-08310070
 • Adreça postal: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
 • Correu electrònic: [email protected]
 • DPO: [email protected]

2. Amb quines finalitats podem tractar les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes a través del Web i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar les compres online dels productes oferts en el Web o les donacions que puguin fer els usuaris a través del Web.

També podem tractar les dades que puguin facilitar els socis per tal de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i/o l’organització d’activitats i campanyes.

Pel que fa als voluntaris, tractem les seves dades per enviar-los informació relativa a la gestió del voluntariat i també per enviar-los informació comercial del seu interès sobre l’entitat.

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit, la petició de l’usuari, l’alta del soci o la relació amb el voluntari.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals perquè la informació estigui actualitzada i sense errors.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim previst per la normativa vigent (en especial, fiscal, comptable i de prevenció de blanqueig de capitals).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a entitats vinculades a Òmnium en l’àmbit de la cultura i la llengua catalanes, per a les mateixes finalitats referides anteriorment, i a l’Administració Pública en els supòsits previstos per la Llei.

Així mateix, en el cas de les donacions i compres on-line, es podran comunicar les dades a entitats financeres o plataformes de pagament i a les empreses de logística i transport que s’encarreguin d’entregar els productes.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de cookies

¿Què són les cookies? Les cookies són arxius que emmagatzemen i recuperen informació de la navegació o ús de l’usuari en un lloc web.

¿Quins tipus de cookies hi ha? A continuació classifiquem les cookies en funció d’una sèrie de categories: 

 1. Segons l’entitat que les gestiona:

  • Cookies pròpies: s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per l’editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Cookies de tercers: s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no es gestionat per l’editor sinó per una altra entitat.
 2. Segons el termini que romanen activades:

  • Cookies de sessió: permeten recollir i emmagatzemar dades mentres l’usuari accedeix a un web i desapareixen al terminar la sessió.
  • Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període determinat.
 3. Segons la finalitat:

  • Cookies tècniques: permeten la navegació i la utilizació de les diferents opcions o serveis que existeixen en ella. També habiliten l’ús de certs complements que completen les funcions del web i que permeten integrar elements de seguretat, identificar la sessió de l’usuari, habilitar passarel·les de pagament, etc.
  • Cookies de preferències o personalització: permeten recordar informació per a que l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques com, per exemple, l’idioma, número de resultats a mostrar quan es realitza una cerca, l’aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del que s’accedeix al servei, etc.
  • Cookies d’análisi o medició: permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculats, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis.
  • Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada d’hàbits de navegació que permeten desenvolupar un perfil específic als que oferir publicitat concreta.

¿Quins tipus de cookies s’utilitzen al Web?

En el supòsit que s’ampliïn o es modifiquin les cookies del Web, la Política de Cookies s’actualizarà oportunament.

¿Com es poden habilitar o refusar les cookies?
L’usuari pot configurar les cookies a través del panell de configuració previst al Web. 

Addicionalment, l’usuari pot consultar les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador a través dels següents enllaços:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, fet pel que no podem garantir que s’ajusten completament a la versió del navegador.

En el supòsit que l’usuari deshabiliti la utilització de cookies, podrà continuar utilitzant el Web però pot tenir limitat l’ús d’algunes de les seves prestacions.

Aquest Web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de permetre la navegació de l'usuari, el seguiment i anàlisi del seu comportament i la confecció de publicitat a mida. Clica sobre la Política de cookies per a més informació.